אחרי המון זמן שלא הייתי פעיל בערוץ, העלאתי פרודיה חדשה!

...